« »

خداوندا! فرموده بودی که بر بندگان، رئوف و مهربانی و بر گنه کاران، عطوف و بخشنده؛
 
ولی من هیچ گاه این حقیقت را به خوبی اکنون درنیافته بودم.
 
آری! من در مرداب غفلت و لجن زار دوری از تو،
   غوطه ور بودم که ناگهان، ندای ملکوتی
 
یا علیُّ یا عظیم، یا غفور یا رحیم
 
مرا به خود آورد و به کوثر زلال رمضان رهنمون شد.

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و گناهم را بر من ببخش اى معبود جهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از گناهکاران ...

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.