به پدرم بگویم در دانشگاه شخصی خواستگارم است؟

پرسش:

دختري 21ساله هستم كه تا اندازه اي ديندارم با دانشجويي در خصوص ازدواج صحبت كردم اين صحبت هيچ گونه مسايل خلاف شرع را در پي نداشته است . حال نمي دانم با او ازدواج كنم يا نه ؟ آيا با پدر خود مشورت كرده و صحبت خود با آن دانشجو را با وي در ميان بگذارم ؟

پاسخ:

با سلام و ادب

يكي از ويژگي هاي انسان دينمدار حفظ عفت و پاكدامني است . عفت و دينداري شما قابل تقديراست . ايام جواني فرصت طلايي است كه مي توان شجرهء طيّبهء پارسايي و معنويت گرايي را در نهاد انسان نهادينه كرد.انسان هنگامي كه اين فرصت را از دست مي دهد, افسوس حوزه و قدر آن را مي داند. به قول ملك الشعراء بهار:
]سحرگه به راهي يكي پير ديدم سوي خاك خم گشته از ناتواني
بگفتم : چه گم كرده اي اندرين ره ؟بگفتا جواني ! جواني !
به قول سعدي :
]جوانا! ره طاعت امروزگيركه فردا جواني نيايد زپير
قضا روزگاري زمن در بودكه هر روزش از پي شب قدر بود
من آن روز را قدر نشناختم بدانستم اكنون كه در باختم ()
(پـاورقي 1- مجله با معارف اسلامي آشنا شويم , شمارهء 46 ص 81
]]
در خصوص صحبت كردن شما با شخص مورد نظر بايد گفت , تنها صحبت كردن با آن شخص بدون شكل گيري مسايل خلاف شرع , اشكال ندارد. البته در رفتارهاي اجتماعي مراقبت لازم است , تا زمينه هاي سوء ظن فراهم نشود. از سوي ديگر بايد در نظر داشت : همان شخصي را كه صادقانه با آن صحبت كرده ايد, اگر با شما ازدواج نمود واين گونه صحبت ها را بهانه قرار داد, بگوييد: چرا در ايامي كه با هم ازدواج نكرده بوديم , با من صحبت كرديد؟! البته شخص مورد نظر, آن طور كه از نامهء شما استفاده مي شود, فردي دينمدار و تحصيل كرده است , كه چنين برداشتي نخواهد داشت . بر اين اساس در نحوهء معاشرت خود با آن شخص مواطب بوده و اگر زمينهء سوء ظن را فراهم مي كند,پرهيز كنيد.
در خصوص ازدواج شما با شخص مورد نظر بايد گفت : در حوزهء فرهنگ اسلام تشكيلا نظام خانوادگي , بايدبراساس معيارهاي خاصي به وجود آيد. پسر و دختر در خصوص برخي ويژگي ها, مانند تقوا, دينداري , توافق فكري و ... بايد همطراز باشند تا در شكل گيري ازدواج ضابطه مند و موفق , مشكلات به وجود نيايد اگر شرايط همسرايده آل وجود داشته و موانع نباشد, بايد ازدواج نمود. از اين رو اگر شخص مورد نظر همطراز شماست , مي توانيد با اوازدواج كنيد. شايد فرصت مناسبي پيش آمده است كه ضروري است از اين فرصت استفاده كنيد. در خصوص شكل گيري , پيوند مقدس زناشويي از خرد و تجارب ديگران بايد بهره گرفته شود, تا از هرگونه آسيب و پيامد منفي جلوگيري شود.
در خصوص مشورت با اعضاي خانواده , به ويژه پدر بايد گفت : اكثر فقها اجازهء پدر را براي ازدواج دختر شرطمي دانند. شرط اجازهء پدر بدان معنا نيست كه شخصيت دختر جوان ناديده گرفته شده است , بلكه شرايط اجازهء پدربدان معنا است كه پدر دلسوزترين انسان نسبت به فرزند بوده و او تجربه بيشتري در تأمين سعادت فرزند و ازدواج موفق دارد. به قول حافظ:
نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارندجوانان سعادتمند پند پير دانا را
بي پير مرو تو در خرابات هر چند كه سكندر جهاني
]بنابراين بايد با اعضاي خانواده , به ويژه پدرتان مشورت كرده و اجازهء او را كسب كنيد. بهره گيري از خرد وتجربهء ديگران , نظام خانوادگي را مستحكم نموده و ازدواج ايده آل و بدون هيچ گونه چالش را به وجود مي آورد.
دربارهء صحبت هاي شما با شخص مورد نظر بايد گفت ! اگر شرايط بازگو نمودن اين گونه مسايل در خانواده فراهم است مي توانيد با اعضاي خانواده , به ويژه مادر و پدر مطرح كنيد. طرح اين گونه مسايل بستگي به ميزان معلومات و آداب و سنن هر منطقه و حساسيت خانواده ها دارد. برخي از خانواده ها صحبت كردن با شخصي نامحرم را كه مسايل خلاف شرع را در پي نداشته باشد, مشكل ساز نمي دانند, ولي برخي خانواده ها با حاسيتي كه دارند,صحبت كردن با مرد نامحرم را مشكل آفرين مي دانند; از اين رو طرح و عدم طرح صحبت شما با شخص مورد نظربستگي به فرهنگ حاكم در خانوادهء شما دارد. اگر مي دانيد گفتن چنين مسايلي تنش ايجاد مي كند, نياز نيست مطرح كنيد, زيرا اگر ازدواج شكل گيرد, تحقيقات لازم صورت خواهد گرفت .
خواهر گرامي ! در خصوص عدم طرح راز شما براي ديگران بايد گفت : اين مركز راز دار همهء مردم , به ويژه جوانان است . در روز چند صدنامه از سراسر كشور به اين مركز مي رسد و محققان به جواب آن مي پردازند محققان راز داران خوبي براي همهء مردم , به ويژه شما جوانان هستند. همچنين برخي از مردم با مسئول محترم اين مركز,مشورت و تبادل نظر مي پردازند و مسئول محترم نيز رازدار خوبي براي همهء مشورت كنندگان هست ; از اين رومطمئن باشيد محتواي نامهء شما با هيچ كسي در ميان گذاشته نخواهد شد.
در خاتمه مسئول واحد معتقد است تا 24سالگي صبر كردن مصلحت نيست , چرا كه ممكن است خانوادهء پسرموافقت نكنند و آن پسر متدين اين عذر را بياورد و بگويد مرا ببخش پدر و مادرم موافق نيستند. در اين صورت چه خواهيد كرد؟ پس بهتر است فوراً به پسر پيشنهاد كنيد: من نمي توانم در برابر خواستگارها مقاومت كنم . بدون اتلاف وقت , همين فردا به پدر و مادرت بگو به خواستگاري بيايند. اگر بنا است خانوادهء من يا تو مخالفت كنند, از همين الآن روشن باشد بهتر است.

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.
  • هیچ نظری یافت نشد

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت