آموزش عقاید و دستورات دینی


کتاب آموزش عقاید و دستورات دینی
, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

    فهرست کتاب
    ----نگاه اول----
    --دین
    تعریف دین
    دین و اعتقادات
    دین و اخلاق
    دین و عمل
    فوائد دین
    دین اسلام
    --قرآن
    قرآن كتاب آسمانى
    تعلیمات قرآن
    دانش و نادانى از نظر قرآن
    تعلیم قرآن نسبت به آفریدگار جهان
    --توحید
    یگانگی خدا
    قدرت خدا
    علم خدا
    --عدل
    --رحمت
    --نبوت
    ضرورت وجود پیامبران
    تعداد پیامبران
    پیامبران اولوالعزم
    --امامت
    دلیل اول بر ضرورت وجود امام
    دلیل دوم بر ضرورت وجود امام
    دلیل سوم بر ضرورت وجود امام
    --احكام
    نماز
    اهمیت نماز
    نماز های واجب
    مقدمات نماز
    طهارت
    نجاسات
    مطهرات(پاک کننده ها)
    وضو و احکام آن
    غسل
    چیزهایی که بر جنب حرام می باشد
    تیمم
    احکام تیمم
    وقت
    وقت نماز ظهر و عصر
    وقت نماز مغرب و عشا
    وقت نماز صبح
    لباس
    مکان
    قبله
    مقارنات نماز
    ارکان نماز
    1- نیت
    2- تکبیره الاحرام
    3- قیام
    4- رکوع
    5- دو سجده
    تشهد و سلام
    نماز آیات
    تعریف
    دستور نماز آیات
    نماز مسافر
    نماز جماعت
    فضیلت نماز جماعت
    شرائط نماز جماعت
    احکام نماز جماعت
    روزه
    تعریف
    مفطرات روزه
    --معاد
    --اخلاق
    وظیفه انسان نسبت به خدا
    خداشناسی
    خداپرستی
    وظیفه انسان نسبت به خود
    خودشناسی
    پرهیز از مضرات(بهداشت جسم)
    مضمضه و مسواک (بهداشت جسم)
    تهذیب اخلاق(بهداشت روح)
    تحصیل علم(بهداشت روح)
    وظیفه انسان نسبت به دیگران
    اهمیت محصل از نظر اسلام:
    اهمیت معلم و آموزگار:
    وظیفه معلم و شاگرد
    وظیفه انسان نسبت به پدر و مادر
    احترام بزرگان
    وظیفه انسان نسبت به خویشاوندان
    وظیفه انسان نسبت بهمسایگان
    وظیفه انسان نسبت به زیردستان و بیچارگان
    وظیفه انسان نسبت به جامعه
    عدالت:
    عدالت فردى:
    عدالت اجتماعى:
    راستگوئى:
    مضرات دروغ
    حسن معاشرت
    همنشینی با نیکان
    همنشینی با بدان
    ----نگاه دوم ----
    --توحید
    مقدمه
    بحث از مبدا آفرینش فطرى است
    خداشناسى و ملل
    اثر این كنجكاوى در زندگى انسان
    روش قرآن كریم در توحید
    چرا انسان گاهى زیر بار این حقیقت نمى‏رود؟
    توضیح و مثال
    وجود و قدرت و علم خداى متعال
    --عدل
    --نبوت
    نبوت از ضروریات دین اسلام است
    دلیل نبوت
    توضیح فرق میان انسان و دیگران
    صفات نبى
    پیامبران در میان بشر
    پیامبران صاحب شریعت
    تاریخ زندگانى پیغمبر(ص) از ولادت تا بعثت
    نبوت خاصه
    نظرى به شخصیت معنوى پیغمبر اكرم (ص)
    شخصیت روحى و فوق العاده رسول خدا
    سیرت پیغمبر اكرم (ص)
    --امامت
    ضرورت وجود امام
    عصمت امام
    فضائل اخلاقی امام
    علم امام
    ائمه هدی (علیهم السلام)
    نامهای امامان
    سیرت عمومی امامان
    روش امیرالمومنین علیه السلام
    امام حسن مجتبی علیه السلام
    امام حسین علیه السلام
    امام سجاد علیه السلام
    امام محمد باقر علیه السلام
    امام جعفر صادق علیه السلام
    حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام)
    امام رضا علیه السلام
    امام محمد تقی و امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهم السلام
    امام عصر مهدی موعودعلیه السلام
    --معاد
    معاد یكی از سه اصل دین
    معاد در قرآن
    آنچه مى‏میرد تن است نه روان
    معنى مرگ از نظر اسلام
    --اخلاق
    وجوب كار و اهمیت حرفه و صنعت
    مضار بیكارى
    كشاورزى و منافع آن
    اعتماد به نفس
    مضار زندگى اتكالى
    كم فروشى
    ظلم و ستمگرى
    ایذاء مردم و شرارت
    دروغ‏
    غیبت و افتراء
    رشوه
    سرقت
    ----نگاه سوم----
    --اعتقادات
    دین اسلام و کتاب آسمانی آن
    اهمیت قرآن مجید
    قرآن معجزه است
    متهم ساختن پیامبر صلی الله علیه و آله
    قرآن مشرکان را بمعارضه می‏طلبد
    خاتمه بحث
    خداشناسی از نظر قرآن
    اثبات صانع
    خدای متعال دارای همه صفات کمال است
    --نبوت
    اجتماع
    اجتماع؛ قانون و مقررات می‏خواهد
    ریشه تکوینی قوانین و مقررات
    هدایت تکوینی بسوی قوانین زندگی
    نتیجه بحث
    رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وآله
    قصه بحیرای راهب
    قصه نسطورای راهب
    بشارتی که یهودیان مدینه می‏دادند
    اشاره قرآن به بشارتهای نبوت
    --امامت
    تعربف امامت
    زمامداری و سرپرستی جامعه
    بیان پیامبر اکرم درباره ولایت
    حکومت جهانی اسلام
    تعیین جانشین از طرف پیغمبر:
    سیری کوتاه در زندگی امامان
    مختصرى از فضائل على (علیه السلام):
    خدمات حضرت علی علیه السلام
    فضائل منصوصه علی علیه السلام و سایر اهل بیت:
    تعیین امامان:
    اجمال تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام
    امام اول : امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام)
    امام دوم : حضرت امام مجتبى (علیه السلام)
    امام سوم : حضرت سیدالشهداء (علیه السلام).
    امام چهارم : حضرت سجاد (علیه السلام).
    امام پنجم : حضرت امام باقر (علیه السلام)
    امام ششم : حضرت امام صادق (علیه السلام)
    امام هفتم : حضرت امام كاظم (علیه السلام)
    امام هشتم : حضرت امام رضا (علیه السلام)
    امام نهم : حضرت امام محمد تقى (علیه السلام)
    امام دهم : حضرت امام على النقى (علیه السلام)
    امام یازدهم : حضرت امام حسن عسكرى (علیه السلام)
    امام دوازدهم : حضرت امام عصر (مهدى موعود) (علیه السلام)
    سیرت عمومی ائمه هدی علیهم السلام
    روش امیرالمومنین علی علیه السلام
    قیام حضرت امام حسین علیه السلام
    اثر عمیق شهادت
    نهضت علمی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام
    --معاد
    --اخلاق
    حقوق فرزندان بر پدر و مادر
    رهنمودهای تربیتی فرزندان
    حق والدین بر اولاد
    حق برادران و خواهران نسبت بیکدیگر
    عزت نفس و درستکاری
    احسان و دستگیری از درماندگان
    تعاون
    اقدام در خیرات و مبرات
    تعدی بر مال یتیم
    قتل نفس
    نومیدی از رحمت خدا
    فرار از جهاد و دفاع
    دفاع از آب و خاک
    دفاع از حق
    خشم و غضب
    ----نگاه چهارم----
    --دین
    معنای دین در اصطلاح قرآن
    اثر نیك ارتباط قانون به خدا
    دین فطرى است
    --تاریخ ادیان
    مطمئن‏ترین راه در تحقیق اجمالى پیدایش ادیان
    پیغمبران اواوالعزم و سایر پیغمبران:
    1 - حضرت نوح (علیه السلام):
    2 - حضرت ابراهیم (علیه السلام):
    3 - حضرت موسى، كلیم (علیه السلام):
    4 - حضرت عیسى، مسیح (علیه السلام):
    حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله
    مسافرت آنحضرت بطائف:
    هجرت پیغمبر اکرم به مدینه
    سیرى كوتاه در جنگهاى پیغمبر اكرم
    1 - جنگ بدر:
    2 - جنگ احد:
    3 - جنگ خندق:
    4 - جنگ خیبر:
    5 - جنگ حنین:
    6 - جنگ تبوك:
    جنگهاى اسلامى دیگر:
    رحلت
    چند نكته از سیرت پیغمبر اكرم:
    وصیت پیغمبر اكرم به مسلمانان:
    قرآن کریم
    --اهل بیت (ع)
    اهلبیت پیغمبر اكرم:
    سیرت عمومى اهل بیت (علیهم السلام):
    ریشه اصلى اختلاف ائمه با حكومتهاى معاصر:
    خلاصه و نتیجه:
    نكته استثنائى در روش اهلبیت:
    حضرت على (علیه السلام)
    حضرت فاطمه علیهاالسلام
    امام حسن و امام حسین علیهماالسلام
    آیاروش امام حسن و امام حسین مختلف بود؟
    نتیجه‏گیرى اخلاقى از روش پیشوایان دین
    --معاد
    ضرورت وجود روزی که به نیک و بد اعمال رسیدگی شود
    معاد از نظر دین:
    --اخلاق
    وظیفه‏شناسى
    اختلاف نظر روش‏ها در تشخیص وظیفه:
    دفاع و گذشت:
    از خودگذشتگى
    بخشش و بذل مال:
    بذل علم:
    مبارزه با دشمنان داخلى جامعه:
    دروغ و دروغگویی
    تهمت و افتراء
    عقوق والدین:
    غیبت
    تعرض به عرض مردم:
    پاداش عمومى گناهان بزرگ در اسلام:
    --احكام
    بیع
    بیع چیست؟
    لزوم بیع:
    نقد و نسیه و سلم:
    اقرار
    اهمیت اقرار:
    معنى و شرائط اقرار:
    خوردنیها و آشامیدنیها
    نوع اول حیوانات:
    حیوانات دریائى:
    حیوانات بیابانى:
    پرندگان:
    نوع دوم اشیاء بیجان:
    جامدات:
    مایعات
    تذكر مهم:
    غصب
    برخى از احكام غصب:
    احیاء موات
    لقطه

جهت مشاهده متن کتاب در لینک زیر کلیک کنید:

http://www.ghadeer.org/Book/2693

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

دانــــــلود های مفیـــــــــــــــــــد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

بیشترین دانلود ها

جدیدترین مطالب سایت