آشنایی با اذکار و ثواب آنها

 

فهرست کتاب ذکرهای مستحبی نوشته عباس عزیزی
    1- اهميت ذکر گفتن
    1- زياد به ياد خدا بودن
    2- محبوب خداوند
    3- نحوه به ياد خدا بودن
    4- ياد خدا در همه حال
    5- به ياد خدا باش‏
    6- برترين ذکر
    7- اسرار ياد خدا
    8- داروي بيماريهاي روحي‏
    9- ياد خدا هنگام غذا خوردن
    10- پشتوانه ايمان
    11- شيوه مؤمن
    12- ذاکر خدا
    13- زبان مشغول ذکر خدا
    14- سرگرم شدن به ذکر الهي
    15- کليد انس با خدا
    16- لذت با ياد خدا
    17- صلاح قلب
    18- ياد خدا
    19- مأنوس با ذکر خدا
    20- نور ايمان
    21- شيوه پارسايان
    22- غذاي جانها
    23- بهترين اهل مسجد
    24- ذکر خدا حدي ندارد
    25- حدي براي ذکر گفتن نيست
    26- نشانه شيعيان
    27- ذکر در نهان
    28- ياد خدا با حالات زاري
    29- همنشين با خدا
    30- ياد خدا
    31- زمره عاقلان
    32- همنشين خدا
    33- ياد خدا در شبانه روز
    34- ياد خدا در پنهاني
    35- خدا را فراموش کردن
    36- انواع ذکر
    2- آثار ذکر گفتن
    37- ذکر الهي سبب آرامش دل
    38- زياد ياد خدا بودن
    39- ذکر خدا عامل رستگاري و نجات
    40- ياد خدا مايه بيداري دلها
    41- هنگام مردن ياد خداوند
    42- تأثير ذکر گفتن در بازار
    43- روشني سينه‏ها
    44- روشني عقل و زنده شدن دل
    45- موجب شرح صدر
    46- مأوا در بهشت
    47 - روشني سينه‏ها و عقل
    48- کار گشايي‏
    49- راندن شيطان
    50 - دوري از دوزخ
    51- نوراني شدن دل
    52- شفاي دل
    53- نجات از ترس
    54- خير دنيا و آخرت
    55- آثار ذکر در خانه
    56- نجات از عذاب الهي
    57- در بهشت برين
    58- نامه عمل نوراني
    59- آثار ياد خدا در همه حال
    60- محافظت از شر شيطان
    61- زنده بودن دلها
    62- آثار ترک ذکر الهي
    63- بصيرت در کارها
    64- محبوب پيش مردم
    65- دائماً ياد خدا بودن
    66- زيانکاران
    67- حسرت در قيامت
    3- ذکر بسم الله الرحمن الرحيم
    به نام خداوند بخشنده مهربان
    68- عوامل فلاح و رستگاري
    69- نجات از شعله‏هاي نوزده گانه آتش
    70- آغاز هر کار با نام خدا
    71- جواز بهشت
    72- اسم اعظم خداوند
    73- معني بسم
    74- تفسير بسم الله
    75- ترک نام خدا
    76- نشانه‏هاي مؤمن
    77- گريز شيطان
    78- بزرگترين آيه کتاب خدا
    79- بسم الله هنگام نامه نوشتن
    80- طرز نگارش بسم الله
    81- گفتن بسم اللهدر همه امور
    82- شروع هر سوره با بسم الله
    83- برخاستن از خواب، سر موقع
    84- هنگام ورود به مستراح
    85- هم غذا شدن شيطان
    86- نام خدا هنگام وضو
    87- هنگام خواب
    88- هنگام سوار شدن
    89- قبل و بعد از غذا
    90- محافظت فرشتگان
    91- آفت ترک بسم الله هنگام سواري‏
    92- ذکر فاطمه زهرا (س)
    93- ذکري براي بهبودي تب‏
    4- ذکر لا اله الا الله
    نيست خدايي جز خداوند يگانه و بي‏همتا
    94- ثواب لا اله الا الله
    95- فقط خداوند شايسته پرستش است
    96- تجلي لا اله الا الله در بهشت‏
    97- شيوه امام باقر (ع)
    98- لا اله الا الله از روي خلوص‏
    99- بهترين عبادت‏
    100- تلقين به مردگان
    101- سنگيني لا اله الا الله
    102- پاک کننده گناهان‏
    103- لا اله الا الله هم‏وزني ندارد
    104- ثواب زياد لا اله الا الله
    105- عظمت لا اله الا الله
    106- پاک شدن گناهان‏
    107- محبوب بودن ذکر لا اله الا الله نزد خدا
    108- ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله
    109- صد بار هنگام خواب‏
    110 - ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص
    111- لا اله الا الله کليد بهشت
    112- تاثير ذکر لا اله الا الله همراه با خلوص
    113- تاثير ذکر لا اله الا الله با صداي بلند
    114- دژ محکم الهي
    115- تهليل و استغفار، بهترين عبادت
    116- بهترين ذکر نزد خداوند
    117- ثواب پذيرفته شدن گواهي با لا اله الا الله
    118- برترين ذکر
    119- برترين مردم
    120- تأثير آخرين کلام
    121- کليد آسمان
    122- گفتن لا اله الا الله بدون تعجب
    123- تلقين لا اله الا الله بر ميت
    124- آثار گفتن لا اله الا الله به هنگام مصيبت
    125- سي بار ذکر در هر روز
    126- برترين ذکر و بالاترين شکر
    127- واجب شدن بهشت
    128- بهاي بهشت
    129-کوبيدن در بهشت
    130- پاداش در دنيا و آخرت
    131- توانگري و نجات از وحشت قبر
    ذکر سبحان الله
    (خداوند يگانه را منزه مي‏دانم)
    132- نامي از نامهاي خدا
    133- ثواب تسبيح بدون تعجب
    134- ريزش گناهان
    135- پاداش گوينده سبحان الله
    136- پاداش در بهشت
    137- ترازوي اعمال
    138- ذکر پيامبر (ص) قبل از رحلت
    139- شيوه امام علي (ع)
    140- هزار حسنه در روز
    141-رفع هفتاد گرفتاري
    142- بي‏نيازي در دنيا
    143- عوامل سنگيني ترازوي اعمال
    144- هنگام پايين آمدن
    145- ثواب گفتن صد بار سبحان الله
    146- درختي در بهشت
    147- کلام محبوب در پيشگاه حق تعالي
    148- سه هزار حسنه
    149- محبوب‏ترين کلام نزد خداوند
    150- سبحان الله با تسبيح تربت‏
    151- محبوبترين سخنان نزد خدا
    152- محبوب نزد خداوند
    6- ذکر الحمدلله
    (همه ثناها مخصوص خداي يگانه است)
    153- ذکر الحمدلله پس از غذا
    154- شکر روز و شکر شب‏
    155- سفارش پيامبر(ص) به علي (ع)
    156- حد تحميد الهي‏
    157- ذکر هنگام خواب‏
    158- شکر گذشته و آينده‏
    159- سيصد و شصت بار حمد در روز
    160- ثواب به عهده خداوند
    161- ذکر هنگام صبح
    7- ذکر الله اکبر
    (خداي يگانه بزرگتر از آن است که توصيف شود)
    162- گفتن الله اکبر هنگام بالا رفتن
    163- شيوه رسول خدا(ص)
    164- اذکار محبوب
    8- ذکر تسبيحات اربعه
    سبحان الله و الحمدلله و لا اله الله و الله اکبر
    خداي يکتارامنزه مي‏دانم، تمام ثناها مخصوص اوست، هيچ خدايي جز خداي يگانه نيست
    165- نعمتهاي بوستان بهشت
    166- درختکاري در بهشت
    167- هر ذکر، نهالي در بهشت
    168- ذکر باقيات صالحات
    169- جلوه تسبيحات اربعه در قيامت
    170- سپري در برابر آتش
    171- عظمت اين ذکر نزد پيامبر (ص)
    172- مصالح فرشتگان در بهشت
    173- تأکيد خداوند به گفتن اين ذکر
    174- براي هر تسبيح ده درخت در بهشت
    175- ذکر با تربت امام حسين (ع)
    9- ذکر تسبيحات فاطمه زهرا(س)
    الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله
    176- ريشه اين تسبيح در قرآن
    177- تسبيحات بعد از نماز
    178- ذکر کثير
    179- هديه پيامبر به فاطمه زهرا(س)
    180- تعليم تسبيح به فرزاندان
    181- محبوب‏تر از هزار رکعت نماز
    182- بهترين تسبيح
    183- تسبيحات و برابري با برترين اعمال
    184- آثار تسبيح و تحميد و تهليل در قيامت
    185- تسبيحات در کلام علي (ع)
    186- تسبيح هنگام خواب
    187- تسبيحات در ترازوي اعمال
    10- ذکر ياالله و يارب
    اي خداي من و اي پروردگارمن
    188- راه استجابت دعا
    189- ذکر هنگام بيماري
    190- بر آورده شدن حاجت
    191- ذکر بعد از نماز ظهر
    192- لبيک از جانب خداوند
    193- تأثير ده بار الله اکبر گفتن
    194- ذکري بهتر از دنياو آخرت
    195- رفع اندوه
    196- ذکري براي رفع مريضي
    11- ذکر لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    (هيچ توان و نيرويي جز به ياري خداوند بلندمرتبه بزرگ نيست
    197- دفع بلا و رفع غم و غصه
    198- تأخير زمان مرگ
    199- ذکره سر بريده امام حسين(ع)
    200- گنجي از بهشت
    201- دور شدن هفتاد بلا
    202- رفع درد و اندوه
    203- شفاي هفتاد و نوع درد
    204- هرگاه اندوهگين شدي
    205- داروي نود و نه بيماري
    206- رفع شدن بلايا
    207- مرتفع شدن انواع بليات
    208- توصيه پيامبر به علي (ع)
    209- درمان بيماري و نداري
    210- صد بار بعد از نماز صبح
    211- هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب
    212- دفع انواع بيماريها
    213- زمزمه امام حسين (ع)
    214- سفارش به اين ذکر الهي
    215- ذکر سر مقدس اباعبدالله (ع)
    216- رفع همّ و غم
    217- سفارش علي (ع) به کميل
    218- ذکر هنگام بيرون آمدن از خانه
    219- خروج از خانه
    220- براي رفع فقر
    221- ذکر بعد از نماز صبح و مغرب
    222- توسل به امام جواد (ع)
    223- ذکر براي رفتن حج
    224- دوري شيطان
    225- رفع گرفتاري
    226- رفع وسوسه شيطان
    227- دفع هفتاد بلا
    228- درمان دردها
    229 - ذکرهاي موثر در دنيا و آخرت
    230-ذکر بامدادان
    231-برطرف شدن حاجات
    232-ذکر هنگام سفر
    233 - نوشتن ذکر بر روي انگشتر.
    12- ذکر استغفر الله ربّي و اتوب اليه
    (آمرزش مي‏خواهم از خدايي که پروردگار من است و به سوي او باز مي گردم)
    234 - ريزش گناهان
    235 - بيست و پنج بار استغفار
    236 - استغفار بهترين عبادت
    237 - استغفار بعد از نماز واجب
    238 - ثواب استغفار
    239 - هفتاد بار استغفار در روز
    240 - استغفار در نماز وتر
    241 - کليد آمرزش گناهان کبيره
    242 - استغفار با تربت امام حسين (ع)
    243 - اقرار به گناهان
    244 - استغفار در هر روز از ماه شعبان
    13- ذکر آية الکرسي
    (سوره بقره، آيات 255 تا 257)
    246 - هنگام خواب‏
    247 - نورانيت در قبر
    248 - آية الکرسي بعد از نماز و وقت خواب
    249 - قبولي نماز
    250 - ثواب آية الکرسي بعد از وضو
    251 - خروج از منزل
    252 - رحمت الهي
    253 دفع آفت از مال و جان
    254 - حفاظت از گزندها
    255 - کفاره گناهان
    256 -آية الکرسي در نماز مستحبي
    257 - ذکر رسول خدا (ص) در بستر
    258 - مانع بيماري
    259 - دوري از بلاها و گناهان
    260- آيةالکرسي در تنهايي
    261- آغاز سفر با آيةالکرسي‏
    262- هنگام عزيمت به سفر
    263- دعاي بعد از آيةالکرسي‏
    264- ذکري براي رفع همّ و غم
    14- ذکر صلوات‏
    اللهم صل علي محمد و آل محمد
    (خداوندا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست)
    265- درود خدا و فرشتگان
    266- فرشتگان مي‏بينند
    267- معناي درود فرشتگان‏
    268- صلوات بعد از نماز
    269- صلوات در تشهد نماز
    270- ترک صلوات و دوزخ
    271- حفاظت از آتش دوزخ
    272- درک امام قائم (عج)
    273- محروميت از بهشت
    274- صلوات در رکوع و سجود
    275- صلوات بين نماز ظهر و عصر
    276- نوري در قبر و بهشت
    277- صد حسنه و هزار حسنه
    278- مانع آتش دوزخ
    279- همراهي فرشتگان در صلوات
    280- پاداش صلوات
    281- موجب رسيدن به حاجت
    282- نحوه فرستادن صلوات
    283- صلوات هنگام ورود به خانه
    284- سنگيني صلوات در قيامت
    285- ثبت حسنه بسيار
    286- مشمول صلوات خدا و فرشتگان
    287- طلب حاجت بعد از صلوات
    288- رمز محبوبيت دعا
    289- شرط استجابت دعا
    290- طلب حاجت با فرستادن صلوات
    1-کفايت دنيا و آخرت
    292- دعاي بدون صلوات
    293- سزاوارترين مردم
    294- برآورده شدن صد حاجت
    295- ثواب يک بار صلوات
    296- بخيل کيست؟
    297- رسيدن صلوات به پيامبر
    298- رضايت خداي تعالي
    299- بدبخت کيست؟
    300- عامل رفع نفاق
    301- ثواب صلوات روز جمعه
    302- صلوات همراه با اشتياق
    303- هزار بار صلوات
    304- برترين عمل در قيامت
    305- عافيت و تندرستي
    306-عامل خير و برکت
    307- صد صلوات و صد حاجت
    308- ثواب نوشتن صلوات
    309- رمز استجابت دعا
    310- صلوات فرشتگان بر امام حسين (ع) و زائران
    311- ثواب سه بار صلوات
    312- صلوات روز و شب جمعه
    313- سه عمل برتر
    15- ذکر يونسيه
    ...لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين
    (...معبودي جز تو نيست، من از ظالمين و ستمکاران بودم)
    314- ذکر حضرت يونس در شکم ماهي
    315- تسبيح حضرت يونس (ع)
    316- سرگذشت حضرت يونس
    317- پندار يونس
    318- صاحب اولاد شد
    319- اجابت دعا
    320- نجات از بيماري
    321- درس سرنوشت
    323- حقيقت ذکر در جان انسان
    323- فراغت حال براي ذکر و عبادت
    324- اذکار امام حسين (ع) در دعاي عرفه
    325- مداومت در ذکر يونسيه
    326- ذکر يونسيه در کلام عارفان
    327- توصيه بزرگان به ذکر يونسيه
    328- ذکر بعد از نماز مغرب و عشاء در شب جمعه
    329- تکرار ذکر در سجده‏اي طولاني
    16- ساير اذکار
    در رفع مشکلات، شفاي بيماري، اداي قرض و دين، غلبه بردشمن، سختي و گرفتاري، و ساير
    330- اسم خدا
    331- خارج شدن از منزل
    332- ذکر بعد از نماز مغرب
    333- سه بار بعد از نماز مغرب
    334- محفوظ ماندن راکب و مرکب
    335- دفع مرض و درد
    336- ذکر هنگام گرفتاري
    337- دوري از غفلت زدگان
    338- دعاي قبل از غروب آفتاب
    339- ثواب سه بار گفتن فسبحان الله...
    340- توجه خداوند به بنده
    341- سبب خوشبختي
    342-ذکر هنگام برخاستن از خواب
    343- چهل و پنج هزار حسنه و محو گناهان‏
    344- ذکر در مقابل سلطان
    345- پاداش ذکر تشهد
    346-کفاره گناهان روز
    347- ذکر در هر نماز
    348-ذکر خواب و بيداري
    349-راضي کردن بنده در روز قيامت
    350-رفع وسوسه و آثار ديگر
    351- ذکر در مقابل فرد غير مسلمان
    352- ثواب تکرار اذان
    353- ذکر غلبه بر دشمنان
    354- ذکر در سجده
    355- يازده جمله هنگام خواب
    356- ذکر براي تحصيل يقين
    357- ذکر هر روزه
    358- شيوه اولياي خدا
    359- سفارش يکي از علما
    360- ورد زبان
    361- نشان پيروان علي (ع)
    362- ذکر خارج شدن از خانه
    363- ذکر پيامبر (ص) هنگام سوار شدن
    364- مصونيت از حوادث
    365- ذکر هنگام سفر
    366- ذکر و دعاي قبل از سفر
    367- ذکر بعد از نماز صبح
    368- ذکر هنگام وداع
    369- ذکر براي رفع حاجت
    370- ذکر هنگام عطسه
    371- در کنار مريض
    372- درمان دردها
    373- ذکر دردمندان
    374- نجات از بيماري و فقر
    375- ذکر براي رفع مرض
    376- ذکري براي درمان درد
    377- شفاي درد
    378- ذکر براي رفع غمها
    379- براي شفاي تب
    380- شفاي سر درد
    381- شفاي چشم
    382- ذکري براي درد دندان
    383- شفاي درد
    384- رفع مشکلات روحي و جسمي
    385- برطرف کننده غم
    386- ذکر بري رفع گرفتاري
    387- رفع مشکلات
    388- رفع غم و اندوه‏
    389- رفع پريشاني
    0- ذکري براي رفع بلا
    391- توسل به حضرت عباس (ع)
    392- توسلي ديگر به ابوالفضل العباس (ع)
    393- توسل به امام زمان (عج)
    394- ذکري براي رفع درد زانو
    395- ذکر بعد از بيداري براي نماز شب
    396- ذکري براي رفع وحشت
    397- ذکر هر روز از ماه رمضان
    398-مناجات امام رضا بعد از نماز صبح
    399- ختم اسماء الله الاعظم
    400- ذکر دهه اول ماه ذي الحجه
    401- ختم آيه قل اللهم...
    402- ختم انعام و ذکر بعد از آن
    403- ذکري براي رفع درد پا
    404- ذکري در سجده
    405- آثار ذکر بعد از نمازها
    17- ذکر روزهاي هفته
    406- ذکرهاي ايام هفته
    407- اذکار پر فضيلت در ايام هفته
    408- گونه ديگر ذکر در ايام هفته


لینک مشاهده متن کتاب
http://www.ghadeer.org/Book/169

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت