آشنایی با اذکار و ثواب آنها

 

فهرست کتاب ذکرهای مستحبی نوشته عباس عزیزی
    1- اهميت ذکر گفتن
    1- زياد به ياد خدا بودن
    2- محبوب خداوند
    3- نحوه به ياد خدا بودن
    4- ياد خدا در همه حال
    5- به ياد خدا باش‏
    6- برترين ذکر
    7- اسرار ياد خدا
    8- داروي بيماريهاي روحي‏
    9- ياد خدا هنگام غذا خوردن
    10- پشتوانه ايمان
    11- شيوه مؤمن
    12- ذاکر خدا
    13- زبان مشغول ذکر خدا
    14- سرگرم شدن به ذکر الهي
    15- کليد انس با خدا
    16- لذت با ياد خدا
    17- صلاح قلب
    18- ياد خدا
    19- مأنوس با ذکر خدا
    20- نور ايمان
    21- شيوه پارسايان
    22- غذاي جانها
    23- بهترين اهل مسجد
    24- ذکر خدا حدي ندارد
    25- حدي براي ذکر گفتن نيست
    26- نشانه شيعيان
    27- ذکر در نهان
    28- ياد خدا با حالات زاري
    29- همنشين با خدا
    30- ياد خدا
    31- زمره عاقلان
    32- همنشين خدا
    33- ياد خدا در شبانه روز
    34- ياد خدا در پنهاني
    35- خدا را فراموش کردن
    36- انواع ذکر
    2- آثار ذکر گفتن
    37- ذکر الهي سبب آرامش دل
    38- زياد ياد خدا بودن
    39- ذکر خدا عامل رستگاري و نجات
    40- ياد خدا مايه بيداري دلها
    41- هنگام مردن ياد خداوند
    42- تأثير ذکر گفتن در بازار
    43- روشني سينه‏ها
    44- روشني عقل و زنده شدن دل
    45- موجب شرح صدر
    46- مأوا در بهشت
    47 - روشني سينه‏ها و عقل
    48- کار گشايي‏
    49- راندن شيطان
    50 - دوري از دوزخ
    51- نوراني شدن دل
    52- شفاي دل
    53- نجات از ترس
    54- خير دنيا و آخرت
    55- آثار ذکر در خانه
    56- نجات از عذاب الهي
    57- در بهشت برين
    58- نامه عمل نوراني
    59- آثار ياد خدا در همه حال
    60- محافظت از شر شيطان
    61- زنده بودن دلها
    62- آثار ترک ذکر الهي
    63- بصيرت در کارها
    64- محبوب پيش مردم
    65- دائماً ياد خدا بودن
    66- زيانکاران
    67- حسرت در قيامت
    3- ذکر بسم الله الرحمن الرحيم
    به نام خداوند بخشنده مهربان
    68- عوامل فلاح و رستگاري
    69- نجات از شعله‏هاي نوزده گانه آتش
    70- آغاز هر کار با نام خدا
    71- جواز بهشت
    72- اسم اعظم خداوند
    73- معني بسم
    74- تفسير بسم الله
    75- ترک نام خدا
    76- نشانه‏هاي مؤمن
    77- گريز شيطان
    78- بزرگترين آيه کتاب خدا
    79- بسم الله هنگام نامه نوشتن
    80- طرز نگارش بسم الله
    81- گفتن بسم اللهدر همه امور
    82- شروع هر سوره با بسم الله
    83- برخاستن از خواب، سر موقع
    84- هنگام ورود به مستراح
    85- هم غذا شدن شيطان
    86- نام خدا هنگام وضو
    87- هنگام خواب
    88- هنگام سوار شدن
    89- قبل و بعد از غذا
    90- محافظت فرشتگان
    91- آفت ترک بسم الله هنگام سواري‏
    92- ذکر فاطمه زهرا (س)
    93- ذکري براي بهبودي تب‏
    4- ذکر لا اله الا الله
    نيست خدايي جز خداوند يگانه و بي‏همتا
    94- ثواب لا اله الا الله
    95- فقط خداوند شايسته پرستش است
    96- تجلي لا اله الا الله در بهشت‏
    97- شيوه امام باقر (ع)
    98- لا اله الا الله از روي خلوص‏
    99- بهترين عبادت‏
    100- تلقين به مردگان
    101- سنگيني لا اله الا الله
    102- پاک کننده گناهان‏
    103- لا اله الا الله هم‏وزني ندارد
    104- ثواب زياد لا اله الا الله
    105- عظمت لا اله الا الله
    106- پاک شدن گناهان‏
    107- محبوب بودن ذکر لا اله الا الله نزد خدا
    108- ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله
    109- صد بار هنگام خواب‏
    110 - ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص
    111- لا اله الا الله کليد بهشت
    112- تاثير ذکر لا اله الا الله همراه با خلوص
    113- تاثير ذکر لا اله الا الله با صداي بلند
    114- دژ محکم الهي
    115- تهليل و استغفار، بهترين عبادت
    116- بهترين ذکر نزد خداوند
    117- ثواب پذيرفته شدن گواهي با لا اله الا الله
    118- برترين ذکر
    119- برترين مردم
    120- تأثير آخرين کلام
    121- کليد آسمان
    122- گفتن لا اله الا الله بدون تعجب
    123- تلقين لا اله الا الله بر ميت
    124- آثار گفتن لا اله الا الله به هنگام مصيبت
    125- سي بار ذکر در هر روز
    126- برترين ذکر و بالاترين شکر
    127- واجب شدن بهشت
    128- بهاي بهشت
    129-کوبيدن در بهشت
    130- پاداش در دنيا و آخرت
    131- توانگري و نجات از وحشت قبر
    ذکر سبحان الله
    (خداوند يگانه را منزه مي‏دانم)
    132- نامي از نامهاي خدا
    133- ثواب تسبيح بدون تعجب
    134- ريزش گناهان
    135- پاداش گوينده سبحان الله
    136- پاداش در بهشت
    137- ترازوي اعمال
    138- ذکر پيامبر (ص) قبل از رحلت
    139- شيوه امام علي (ع)
    140- هزار حسنه در روز
    141-رفع هفتاد گرفتاري
    142- بي‏نيازي در دنيا
    143- عوامل سنگيني ترازوي اعمال
    144- هنگام پايين آمدن
    145- ثواب گفتن صد بار سبحان الله
    146- درختي در بهشت
    147- کلام محبوب در پيشگاه حق تعالي
    148- سه هزار حسنه
    149- محبوب‏ترين کلام نزد خداوند
    150- سبحان الله با تسبيح تربت‏
    151- محبوبترين سخنان نزد خدا
    152- محبوب نزد خداوند
    6- ذکر الحمدلله
    (همه ثناها مخصوص خداي يگانه است)
    153- ذکر الحمدلله پس از غذا
    154- شکر روز و شکر شب‏
    155- سفارش پيامبر(ص) به علي (ع)
    156- حد تحميد الهي‏
    157- ذکر هنگام خواب‏
    158- شکر گذشته و آينده‏
    159- سيصد و شصت بار حمد در روز
    160- ثواب به عهده خداوند
    161- ذکر هنگام صبح
    7- ذکر الله اکبر
    (خداي يگانه بزرگتر از آن است که توصيف شود)
    162- گفتن الله اکبر هنگام بالا رفتن
    163- شيوه رسول خدا(ص)
    164- اذکار محبوب
    8- ذکر تسبيحات اربعه
    سبحان الله و الحمدلله و لا اله الله و الله اکبر
    خداي يکتارامنزه مي‏دانم، تمام ثناها مخصوص اوست، هيچ خدايي جز خداي يگانه نيست
    165- نعمتهاي بوستان بهشت
    166- درختکاري در بهشت
    167- هر ذکر، نهالي در بهشت
    168- ذکر باقيات صالحات
    169- جلوه تسبيحات اربعه در قيامت
    170- سپري در برابر آتش
    171- عظمت اين ذکر نزد پيامبر (ص)
    172- مصالح فرشتگان در بهشت
    173- تأکيد خداوند به گفتن اين ذکر
    174- براي هر تسبيح ده درخت در بهشت
    175- ذکر با تربت امام حسين (ع)
    9- ذکر تسبيحات فاطمه زهرا(س)
    الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله
    176- ريشه اين تسبيح در قرآن
    177- تسبيحات بعد از نماز
    178- ذکر کثير
    179- هديه پيامبر به فاطمه زهرا(س)
    180- تعليم تسبيح به فرزاندان
    181- محبوب‏تر از هزار رکعت نماز
    182- بهترين تسبيح
    183- تسبيحات و برابري با برترين اعمال
    184- آثار تسبيح و تحميد و تهليل در قيامت
    185- تسبيحات در کلام علي (ع)
    186- تسبيح هنگام خواب
    187- تسبيحات در ترازوي اعمال
    10- ذکر ياالله و يارب
    اي خداي من و اي پروردگارمن
    188- راه استجابت دعا
    189- ذکر هنگام بيماري
    190- بر آورده شدن حاجت
    191- ذکر بعد از نماز ظهر
    192- لبيک از جانب خداوند
    193- تأثير ده بار الله اکبر گفتن
    194- ذکري بهتر از دنياو آخرت
    195- رفع اندوه
    196- ذکري براي رفع مريضي
    11- ذکر لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    (هيچ توان و نيرويي جز به ياري خداوند بلندمرتبه بزرگ نيست
    197- دفع بلا و رفع غم و غصه
    198- تأخير زمان مرگ
    199- ذکره سر بريده امام حسين(ع)
    200- گنجي از بهشت
    201- دور شدن هفتاد بلا
    202- رفع درد و اندوه
    203- شفاي هفتاد و نوع درد
    204- هرگاه اندوهگين شدي
    205- داروي نود و نه بيماري
    206- رفع شدن بلايا
    207- مرتفع شدن انواع بليات
    208- توصيه پيامبر به علي (ع)
    209- درمان بيماري و نداري
    210- صد بار بعد از نماز صبح
    211- هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب
    212- دفع انواع بيماريها
    213- زمزمه امام حسين (ع)
    214- سفارش به اين ذکر الهي
    215- ذکر سر مقدس اباعبدالله (ع)
    216- رفع همّ و غم
    217- سفارش علي (ع) به کميل
    218- ذکر هنگام بيرون آمدن از خانه
    219- خروج از خانه
    220- براي رفع فقر
    221- ذکر بعد از نماز صبح و مغرب
    222- توسل به امام جواد (ع)
    223- ذکر براي رفتن حج
    224- دوري شيطان
    225- رفع گرفتاري
    226- رفع وسوسه شيطان
    227- دفع هفتاد بلا
    228- درمان دردها
    229 - ذکرهاي موثر در دنيا و آخرت
    230-ذکر بامدادان
    231-برطرف شدن حاجات
    232-ذکر هنگام سفر
    233 - نوشتن ذکر بر روي انگشتر.
    12- ذکر استغفر الله ربّي و اتوب اليه
    (آمرزش مي‏خواهم از خدايي که پروردگار من است و به سوي او باز مي گردم)
    234 - ريزش گناهان
    235 - بيست و پنج بار استغفار
    236 - استغفار بهترين عبادت
    237 - استغفار بعد از نماز واجب
    238 - ثواب استغفار
    239 - هفتاد بار استغفار در روز
    240 - استغفار در نماز وتر
    241 - کليد آمرزش گناهان کبيره
    242 - استغفار با تربت امام حسين (ع)
    243 - اقرار به گناهان
    244 - استغفار در هر روز از ماه شعبان
    13- ذکر آية الکرسي
    (سوره بقره، آيات 255 تا 257)
    246 - هنگام خواب‏
    247 - نورانيت در قبر
    248 - آية الکرسي بعد از نماز و وقت خواب
    249 - قبولي نماز
    250 - ثواب آية الکرسي بعد از وضو
    251 - خروج از منزل
    252 - رحمت الهي
    253 دفع آفت از مال و جان
    254 - حفاظت از گزندها
    255 - کفاره گناهان
    256 -آية الکرسي در نماز مستحبي
    257 - ذکر رسول خدا (ص) در بستر
    258 - مانع بيماري
    259 - دوري از بلاها و گناهان
    260- آيةالکرسي در تنهايي
    261- آغاز سفر با آيةالکرسي‏
    262- هنگام عزيمت به سفر
    263- دعاي بعد از آيةالکرسي‏
    264- ذکري براي رفع همّ و غم
    14- ذکر صلوات‏
    اللهم صل علي محمد و آل محمد
    (خداوندا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست)
    265- درود خدا و فرشتگان
    266- فرشتگان مي‏بينند
    267- معناي درود فرشتگان‏
    268- صلوات بعد از نماز
    269- صلوات در تشهد نماز
    270- ترک صلوات و دوزخ
    271- حفاظت از آتش دوزخ
    272- درک امام قائم (عج)
    273- محروميت از بهشت
    274- صلوات در رکوع و سجود
    275- صلوات بين نماز ظهر و عصر
    276- نوري در قبر و بهشت
    277- صد حسنه و هزار حسنه
    278- مانع آتش دوزخ
    279- همراهي فرشتگان در صلوات
    280- پاداش صلوات
    281- موجب رسيدن به حاجت
    282- نحوه فرستادن صلوات
    283- صلوات هنگام ورود به خانه
    284- سنگيني صلوات در قيامت
    285- ثبت حسنه بسيار
    286- مشمول صلوات خدا و فرشتگان
    287- طلب حاجت بعد از صلوات
    288- رمز محبوبيت دعا
    289- شرط استجابت دعا
    290- طلب حاجت با فرستادن صلوات
    1-کفايت دنيا و آخرت
    292- دعاي بدون صلوات
    293- سزاوارترين مردم
    294- برآورده شدن صد حاجت
    295- ثواب يک بار صلوات
    296- بخيل کيست؟
    297- رسيدن صلوات به پيامبر
    298- رضايت خداي تعالي
    299- بدبخت کيست؟
    300- عامل رفع نفاق
    301- ثواب صلوات روز جمعه
    302- صلوات همراه با اشتياق
    303- هزار بار صلوات
    304- برترين عمل در قيامت
    305- عافيت و تندرستي
    306-عامل خير و برکت
    307- صد صلوات و صد حاجت
    308- ثواب نوشتن صلوات
    309- رمز استجابت دعا
    310- صلوات فرشتگان بر امام حسين (ع) و زائران
    311- ثواب سه بار صلوات
    312- صلوات روز و شب جمعه
    313- سه عمل برتر
    15- ذکر يونسيه
    ...لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين
    (...معبودي جز تو نيست، من از ظالمين و ستمکاران بودم)
    314- ذکر حضرت يونس در شکم ماهي
    315- تسبيح حضرت يونس (ع)
    316- سرگذشت حضرت يونس
    317- پندار يونس
    318- صاحب اولاد شد
    319- اجابت دعا
    320- نجات از بيماري
    321- درس سرنوشت
    323- حقيقت ذکر در جان انسان
    323- فراغت حال براي ذکر و عبادت
    324- اذکار امام حسين (ع) در دعاي عرفه
    325- مداومت در ذکر يونسيه
    326- ذکر يونسيه در کلام عارفان
    327- توصيه بزرگان به ذکر يونسيه
    328- ذکر بعد از نماز مغرب و عشاء در شب جمعه
    329- تکرار ذکر در سجده‏اي طولاني
    16- ساير اذکار
    در رفع مشکلات، شفاي بيماري، اداي قرض و دين، غلبه بردشمن، سختي و گرفتاري، و ساير
    330- اسم خدا
    331- خارج شدن از منزل
    332- ذکر بعد از نماز مغرب
    333- سه بار بعد از نماز مغرب
    334- محفوظ ماندن راکب و مرکب
    335- دفع مرض و درد
    336- ذکر هنگام گرفتاري
    337- دوري از غفلت زدگان
    338- دعاي قبل از غروب آفتاب
    339- ثواب سه بار گفتن فسبحان الله...
    340- توجه خداوند به بنده
    341- سبب خوشبختي
    342-ذکر هنگام برخاستن از خواب
    343- چهل و پنج هزار حسنه و محو گناهان‏
    344- ذکر در مقابل سلطان
    345- پاداش ذکر تشهد
    346-کفاره گناهان روز
    347- ذکر در هر نماز
    348-ذکر خواب و بيداري
    349-راضي کردن بنده در روز قيامت
    350-رفع وسوسه و آثار ديگر
    351- ذکر در مقابل فرد غير مسلمان
    352- ثواب تکرار اذان
    353- ذکر غلبه بر دشمنان
    354- ذکر در سجده
    355- يازده جمله هنگام خواب
    356- ذکر براي تحصيل يقين
    357- ذکر هر روزه
    358- شيوه اولياي خدا
    359- سفارش يکي از علما
    360- ورد زبان
    361- نشان پيروان علي (ع)
    362- ذکر خارج شدن از خانه
    363- ذکر پيامبر (ص) هنگام سوار شدن
    364- مصونيت از حوادث
    365- ذکر هنگام سفر
    366- ذکر و دعاي قبل از سفر
    367- ذکر بعد از نماز صبح
    368- ذکر هنگام وداع
    369- ذکر براي رفع حاجت
    370- ذکر هنگام عطسه
    371- در کنار مريض
    372- درمان دردها
    373- ذکر دردمندان
    374- نجات از بيماري و فقر
    375- ذکر براي رفع مرض
    376- ذکري براي درمان درد
    377- شفاي درد
    378- ذکر براي رفع غمها
    379- براي شفاي تب
    380- شفاي سر درد
    381- شفاي چشم
    382- ذکري براي درد دندان
    383- شفاي درد
    384- رفع مشکلات روحي و جسمي
    385- برطرف کننده غم
    386- ذکر بري رفع گرفتاري
    387- رفع مشکلات
    388- رفع غم و اندوه‏
    389- رفع پريشاني
    0- ذکري براي رفع بلا
    391- توسل به حضرت عباس (ع)
    392- توسلي ديگر به ابوالفضل العباس (ع)
    393- توسل به امام زمان (عج)
    394- ذکري براي رفع درد زانو
    395- ذکر بعد از بيداري براي نماز شب
    396- ذکري براي رفع وحشت
    397- ذکر هر روز از ماه رمضان
    398-مناجات امام رضا بعد از نماز صبح
    399- ختم اسماء الله الاعظم
    400- ذکر دهه اول ماه ذي الحجه
    401- ختم آيه قل اللهم...
    402- ختم انعام و ذکر بعد از آن
    403- ذکري براي رفع درد پا
    404- ذکري در سجده
    405- آثار ذکر بعد از نمازها
    17- ذکر روزهاي هفته
    406- ذکرهاي ايام هفته
    407- اذکار پر فضيلت در ايام هفته
    408- گونه ديگر ذکر در ايام هفته


لینک مشاهده متن کتاب
http://www.ghadeer.org/Book/169

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

دانــــــلود های مفیـــــــــــــــــــد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

بیشترین دانلود ها

جدیدترین مطالب سایت