ذکر و دعا از قرآن کریم

کتاب مفتاح الفلاح به ضمیمه ی رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور اثر آیت الله حسن حسن زاده آملی
شیخ بهائی‏

    فهرست کتاب
    یادداشت ناشر
    مقدمه آیه الله حسن زاده
    رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
    مقدمه : کلماتی چند حول مکانت و منزلت دعا
    فصل اول: چهل کلمه مبارک منتخب ذکر و دعا از قرآن کریم و چهارده تبصره در بیان بعضی از اسرار
    فصل دوم: در بیان سراینکه ادعیه ماثوره حائز لطائفی خاص‏اند که در روایات یافته نمی‏شوند و در آن یک تبصره است‏
    فصل سوم: در اینکه خداوند در هر چیز به کم اکتفاء کرد و حد برای آن معین فرموده است مگر در ذکر و دعا، و در آن چهار تبصره است‏
    فصل چهارم: در بیان عدد ماثور در بعضی ادعیه و اذکار
    فصل پنجم: در بیان اوقات و امکنه است و در آن یک تبصره است‏
    فصل ششم: در بیان طهارت داعی‏
    فصل هفتم: در احتراز از دعای ملحون است. و در آن دو تبصره است.
    فصل هشتم: در دعای ماثور و غیر ماثور است و در آن یک تبصره است.
    فصل نهم: در دو مطلب است یکی در اختلافات سنوخ احوال دعات، و دیگر در بیان نحوه افاضه القاعات. و در آن یک تبصره است‏
    فصل دهم: در ادب مع الله است که به هفت قلم آراسته شده است و در آن سه تبصره است‏
    فصل 11: در سرّ استجابت دعا است و در آن دو تبصره است
    کتاب مفتاح الفلاح‏
    مقدمه مولف‏
    باب اول: در بیان آنچه از طلوع صبح صادق تا بر آمدن آفتاب به عمل باید آورد و آن در ضمن مقدمه‏ای و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد
    مقدمه‏
    تبصره: تحقیق در تشخیص فجر ثانی‏
    عبادات متعلق به فجر ثانی‏
    فصل اول: در آداب ساختن وضوی کامل و طهارت ظاهر
    واجبات وضو
    فصل دوم: دعای هنگام وضو و تفسیر مفردات آن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعا
    فصل سوم: آداب به مسجد رفتن و فصول اذان و اقامه:
    استحباب نماز در نعل عربی‏
    اذان و فصول آن(36)
    نقل اقوال در وجوب صلوات‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    تفسیر فصول اذان‏
    فصل چهارم: دعا بین اذان و اقامه، و شروع در نماز
    در کیفیت نیت و سهولت آن‏
    دعاهای میان تکبیرات افتتاحیه‏
    تعیین تکبیره الاحرام از میان تکبیرات هفتگانه‏
    علل تشریع تکبیرات هفتگانه‏
    آداب قرائت در نماز
    معنی و بیان ترتیل‏
    آداب رکوع‏
    آداب سجود
    آداب و دعای قنوت‏
    آداب تشهد و سلام نماز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل پنجم: در بیان فضیلت تعقیب نماز و آداب آن‏
    در فضیلت تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام)
    توضیحی از مؤلف در آداب تعقیب‏
    تفسیر مفردات دعاهای این فصل‏
    فصل ششم: در تقسیم ساعات روز و دعای ساعت اول‏
    فضیلت سجده شکر و آداب آن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    بحث در توجیه استغفار معصوم(133)
    باب دوم: در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعی باید داشت‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل اول: در اعمال ساعات بامداد
    در فضیلت صدقه دادن در بامداد
    استحباب بکار بردن بوی خوش‏
    آداب عمامه بستن‏
    آداب لباس پوشیدن‏
    دعای وقت پوشیدن جامه نو
    دعای وقت پوشیدن زیر جامه‏
    آداب کفش پوشیدن‏
    دعا در وقت کفش کندن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل دوم: در آداب خوردن و آشامیدن‏
    دعای شروع به غذا خوردن‏
    دعا در پایان غذا خوردن‏
    آداب و دعای نوشیدن آب‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعای مذکوره‏
    باب سوم: در آنچه از وقت زوال تا غروب آفتاب قیام به آن باید نمود و آن در ضمن مقدمه‏ای و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد.
    مقدمه: در فضیلت ساعت زوال شمس‏
    توضیح: تفسیر مفردات حدیث فوق‏
    تبصره: در فضیلت اول وقت و راه شناخت آن‏
    راه شناخت زوال و وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    فصل اول: در آداب و تعقیبات نماز ظهر
    فصل دوم: در آداب و تعقیبات نماز عصر
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل سوم: در دعاهای ساعت پنجم و ششم و هفتم روز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل چهارم: در دعاهای ساعت هشتم و نهم و دهم‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل پنجم: دعای ساعت یازدهم و دوازدهم روز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    باب چهارم: در آنچه از وقت غروب آفتاب تا هنگام خواب مبادرت به آن باید نمود
    دعای دخول وقت مغرب‏
    در تنگ بودن وقت مغرب‏
    اهمیت اذان و اقامه در نماز مغرب‏
    دعای مابین اذان و اقامه مغرب‏
    تعقیب نماز مغرب‏
    بیان نافله مغرب‏
    اهمیت نافله مغرب‏
    تعیین وقت نافله مغرب‏
    دعای میان رکعات نافله مغرب‏
    فصل اول: در تعقیبات نماز مغرب‏
    در تعیین وقت نماز غفیلة
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل دوم: بیان وقت نماز عشا
    تعقیب نماز عشا
    دعای طلب رزق‏
    بیان نماز وتیره‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    باب پنجم: در آنچه از وقت خواب تا نصف شب مشغول به آن باید بود
    استحباب وضو ساختن برای خواب‏
    تیمم برای خواب افضل از وضو است‏
    تفسیر مفردات حدیث شریف‏
    فصل اول: در آداب خوابیدن‏
    دعای وقت خواب‏
    دعای دفع گزیدگی‏
    دعای دفع احتلام‏
    دعای امن از آوار
    دعای وقت خروشیدن خروس‏
    استحباب سرمه کشیدن بهنگام خواب‏
    دعای سرمه کشیدن‏
    باب ششم: در آنچه از نصف شب تا طلوع صبح عمل به آن باید کرد و آن در ضمن مقدمه و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد.
    مقدمه: در فضیلت نماز شب‏
    توضیح تفسیر مفردات عبارات مذکور
    فصل اول: اعمال پس از بیدار شدن از خواب‏
    توضیح تفسیر مفردات عبارات مذکور
    فصل دوم: در تعیین ساعت نیمه شب و اموری مربوط به نافله شب‏
    آداب تخلی‏
    فصل سوم: در اعمال و آداب شب زنده داری‏
    دعا در دل شب‏
    دعای قبل از نماز شب‏
    قنوت نماز شب‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل چهارم: (آداب و کیفیت نماز شفع و وتر)
    در تعیین نماز وتر
    دعای بعد از نماز شفع‏
    آداب نماز وتر
    قنوت نماز وتر
    دعای امام سجاد علیه السلام در قنوت وتر
    دعای مختصر برای قنوت وتر
    دعای بعد از رکوع وتر
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل پنجم: در آداب دو رکعت نماز فجر
    فصل ششم: در دعای امام سجاد (علیه السلام) که بعد از نافله شب می‏خوانده‏اند
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    خاتمه: بیان مؤلف (ره) در حضور قلب نماز گزار و فهم معانی اذکار
    تفسیر سوره مبارکه فاتحه‏
    امر اول‏
    امر دوم‏
    امر سوم‏
    امر چهارم‏
    امر پنجم‏

لینک جهت مشاهده متن کتاب:

http://www.ghadeer.org/Book/90

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت