ذکر و دعا از قرآن کریم

کتاب مفتاح الفلاح به ضمیمه ی رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور اثر آیت الله حسن حسن زاده آملی
شیخ بهائی‏

    فهرست کتاب
    یادداشت ناشر
    مقدمه آیه الله حسن زاده
    رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
    مقدمه : کلماتی چند حول مکانت و منزلت دعا
    فصل اول: چهل کلمه مبارک منتخب ذکر و دعا از قرآن کریم و چهارده تبصره در بیان بعضی از اسرار
    فصل دوم: در بیان سراینکه ادعیه ماثوره حائز لطائفی خاص‏اند که در روایات یافته نمی‏شوند و در آن یک تبصره است‏
    فصل سوم: در اینکه خداوند در هر چیز به کم اکتفاء کرد و حد برای آن معین فرموده است مگر در ذکر و دعا، و در آن چهار تبصره است‏
    فصل چهارم: در بیان عدد ماثور در بعضی ادعیه و اذکار
    فصل پنجم: در بیان اوقات و امکنه است و در آن یک تبصره است‏
    فصل ششم: در بیان طهارت داعی‏
    فصل هفتم: در احتراز از دعای ملحون است. و در آن دو تبصره است.
    فصل هشتم: در دعای ماثور و غیر ماثور است و در آن یک تبصره است.
    فصل نهم: در دو مطلب است یکی در اختلافات سنوخ احوال دعات، و دیگر در بیان نحوه افاضه القاعات. و در آن یک تبصره است‏
    فصل دهم: در ادب مع الله است که به هفت قلم آراسته شده است و در آن سه تبصره است‏
    فصل 11: در سرّ استجابت دعا است و در آن دو تبصره است
    کتاب مفتاح الفلاح‏
    مقدمه مولف‏
    باب اول: در بیان آنچه از طلوع صبح صادق تا بر آمدن آفتاب به عمل باید آورد و آن در ضمن مقدمه‏ای و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد
    مقدمه‏
    تبصره: تحقیق در تشخیص فجر ثانی‏
    عبادات متعلق به فجر ثانی‏
    فصل اول: در آداب ساختن وضوی کامل و طهارت ظاهر
    واجبات وضو
    فصل دوم: دعای هنگام وضو و تفسیر مفردات آن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعا
    فصل سوم: آداب به مسجد رفتن و فصول اذان و اقامه:
    استحباب نماز در نعل عربی‏
    اذان و فصول آن(36)
    نقل اقوال در وجوب صلوات‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    تفسیر فصول اذان‏
    فصل چهارم: دعا بین اذان و اقامه، و شروع در نماز
    در کیفیت نیت و سهولت آن‏
    دعاهای میان تکبیرات افتتاحیه‏
    تعیین تکبیره الاحرام از میان تکبیرات هفتگانه‏
    علل تشریع تکبیرات هفتگانه‏
    آداب قرائت در نماز
    معنی و بیان ترتیل‏
    آداب رکوع‏
    آداب سجود
    آداب و دعای قنوت‏
    آداب تشهد و سلام نماز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل پنجم: در بیان فضیلت تعقیب نماز و آداب آن‏
    در فضیلت تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام)
    توضیحی از مؤلف در آداب تعقیب‏
    تفسیر مفردات دعاهای این فصل‏
    فصل ششم: در تقسیم ساعات روز و دعای ساعت اول‏
    فضیلت سجده شکر و آداب آن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    بحث در توجیه استغفار معصوم(133)
    باب دوم: در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعی باید داشت‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل اول: در اعمال ساعات بامداد
    در فضیلت صدقه دادن در بامداد
    استحباب بکار بردن بوی خوش‏
    آداب عمامه بستن‏
    آداب لباس پوشیدن‏
    دعای وقت پوشیدن جامه نو
    دعای وقت پوشیدن زیر جامه‏
    آداب کفش پوشیدن‏
    دعا در وقت کفش کندن‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکوره‏
    فصل دوم: در آداب خوردن و آشامیدن‏
    دعای شروع به غذا خوردن‏
    دعا در پایان غذا خوردن‏
    آداب و دعای نوشیدن آب‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعای مذکوره‏
    باب سوم: در آنچه از وقت زوال تا غروب آفتاب قیام به آن باید نمود و آن در ضمن مقدمه‏ای و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد.
    مقدمه: در فضیلت ساعت زوال شمس‏
    توضیح: تفسیر مفردات حدیث فوق‏
    تبصره: در فضیلت اول وقت و راه شناخت آن‏
    راه شناخت زوال و وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    فصل اول: در آداب و تعقیبات نماز ظهر
    فصل دوم: در آداب و تعقیبات نماز عصر
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل سوم: در دعاهای ساعت پنجم و ششم و هفتم روز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل چهارم: در دعاهای ساعت هشتم و نهم و دهم‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل پنجم: دعای ساعت یازدهم و دوازدهم روز
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    باب چهارم: در آنچه از وقت غروب آفتاب تا هنگام خواب مبادرت به آن باید نمود
    دعای دخول وقت مغرب‏
    در تنگ بودن وقت مغرب‏
    اهمیت اذان و اقامه در نماز مغرب‏
    دعای مابین اذان و اقامه مغرب‏
    تعقیب نماز مغرب‏
    بیان نافله مغرب‏
    اهمیت نافله مغرب‏
    تعیین وقت نافله مغرب‏
    دعای میان رکعات نافله مغرب‏
    فصل اول: در تعقیبات نماز مغرب‏
    در تعیین وقت نماز غفیلة
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل دوم: بیان وقت نماز عشا
    تعقیب نماز عشا
    دعای طلب رزق‏
    بیان نماز وتیره‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    باب پنجم: در آنچه از وقت خواب تا نصف شب مشغول به آن باید بود
    استحباب وضو ساختن برای خواب‏
    تیمم برای خواب افضل از وضو است‏
    تفسیر مفردات حدیث شریف‏
    فصل اول: در آداب خوابیدن‏
    دعای وقت خواب‏
    دعای دفع گزیدگی‏
    دعای دفع احتلام‏
    دعای امن از آوار
    دعای وقت خروشیدن خروس‏
    استحباب سرمه کشیدن بهنگام خواب‏
    دعای سرمه کشیدن‏
    باب ششم: در آنچه از نصف شب تا طلوع صبح عمل به آن باید کرد و آن در ضمن مقدمه و چند فصل سمت تفصیل می‏یابد.
    مقدمه: در فضیلت نماز شب‏
    توضیح تفسیر مفردات عبارات مذکور
    فصل اول: اعمال پس از بیدار شدن از خواب‏
    توضیح تفسیر مفردات عبارات مذکور
    فصل دوم: در تعیین ساعت نیمه شب و اموری مربوط به نافله شب‏
    آداب تخلی‏
    فصل سوم: در اعمال و آداب شب زنده داری‏
    دعا در دل شب‏
    دعای قبل از نماز شب‏
    قنوت نماز شب‏
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل چهارم: (آداب و کیفیت نماز شفع و وتر)
    در تعیین نماز وتر
    دعای بعد از نماز شفع‏
    آداب نماز وتر
    قنوت نماز وتر
    دعای امام سجاد علیه السلام در قنوت وتر
    دعای مختصر برای قنوت وتر
    دعای بعد از رکوع وتر
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    فصل پنجم: در آداب دو رکعت نماز فجر
    فصل ششم: در دعای امام سجاد (علیه السلام) که بعد از نافله شب می‏خوانده‏اند
    توضیح: تفسیر مفردات دعاهای مذکور
    خاتمه: بیان مؤلف (ره) در حضور قلب نماز گزار و فهم معانی اذکار
    تفسیر سوره مبارکه فاتحه‏
    امر اول‏
    امر دوم‏
    امر سوم‏
    امر چهارم‏
    امر پنجم‏

لینک جهت مشاهده متن کتاب:

http://www.ghadeer.org/Book/90

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

دانــــــلود های مفیـــــــــــــــــــد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

بیشترین دانلود ها

جدیدترین مطالب سایت