چه کسانی دعایشان به راحتی مستجاب می شود؟

پرسش:

چه کسانی دعایشان به راحتی مستجاب می شود؟

پاسخ:

سلام علیکم

طبق روایات چندین دسته دعایشان مستجاب می شود :

1 امام عادل 2 پدر برای فرزند 3 مظلوم 4 دعاء مؤمن در غیبت برادر مؤمن در چندین روایت وارد شده که دعاء این چهار نفر رد نمی شود :

1 روایت مسند(1) خصال ومن لا یحضره الفقیه از پیغمبر صلی الله علیه و آله .

2 روایت(2) امالی که دارای سند معتبری است از امام ششم علیه السلام دارد که چهار نفرند که دعایشان برنمی گردد .

الف. کسی که در رعیت به عدل عمل کرده 

ب. برادر برای برادر خود در غیاب او خداوند فرشته ای را گماشته به وی می گوید و برای تواست مانند آنچه برای برادرت دعا کردی

ج. پدر برای فرزند 

د. مظلوم . خداوند عزوجل می گوید قسم به عزت و جلالم برای تو انتقام خواهم گرفت و لو بعد از زمانی .

3 در روایت منصوری(3) از عموی پدرش از امام دهم علیه السلام از گفته امام صادق علیه السلام دارد 3 دعاء از خداوند عزوجل ممنوع نیست .

الف. مردی مؤمن که برای برادر مؤمن خود دعاء کرده ، با او مواسات کند 

ب. دعایش بر او ( یعنی نفرین ) در صورتی که توانایی مواسات داشته ، و مواسات نکند ، و برادرش مضطر باشد .

و همین راوی در روایتی دیگر به همین(4) طریق از امام صادق علیه السلام سه نفر را این گونه ذکر کرده . 1 دعاء پدر برای فرزند اگر به او نیکی کند . 2 نفرین پدر بر فرزند هرگاه عقوقش کند 3 دعای مظلوم بر ظالمش ، و دعایش برای کسی که برای او انتقام بگیرد . یاریش کند ، و در روایت(5) معتبر قرب الاسناد و صحیح عبداللّه(6) بن سنان از امام صادق علیه السلام دعاء برادر مؤمن در غیاب برادرش را مستجاب دانسته روزی را برکت دهد و مکروه را دفع سازد ، و نزدیک به همین مضمون در روایت(7) ( معتبر است ظاهراً ) معاویه بن عمار و مسند محمد بن(8) حماد حارثی آمده . و در چند روایت(9) نیز دعاء برادر مؤمن برای مؤمن وارد شده .

و در روایت معتبر(10) عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام پنج دعاء را از خداوند محجوب ندانسته . 1 دعاء امام عادل 2 دعای مظلوم 3 دعاء فرزند صالح برای پدر و مادرش 4 دعای پدر صالح برای فرزندش 5 دعاء مؤمن در غیاب برادر مؤمنش ، و در روایتی معتبر(11) چهار نفر را از پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده که دعایشان رد نمی شود تا به عرش برسد .

1 پدر برای فرزندش 2 مظلوم بر ظالمش 3 کسی که عمره می رود تا برگردد 4 روزه دار تا افطار کند .

و در صحیحه عیسی(12) بن عبداللّه قمی از امام ششم علیه السلام دارد که سه نفر دعایشان مستجاب است . حاج ، بنگرید چگونه در نبودش او را جانشینی می کشید . 2 و جنگجو در راه خدا . بنگرید چگونه در نبودش او را جانشینی می کنید 3 مریض . پس او را به خشم نیاورده منزجرش نکنید . و در باره استجابت دعاء مظلوم روایت(13) معتبری وارد است ، که امام ششم علیه السلام می فرماید ، خداوند به پیغمبری از پیغمبرانش در کشور جباری از جبارها وحی کرد . نزد این جبّار برو . به او بگو . من تو را برای ریختن خون و گرفتن اموال استعمال نکردم ( یعنی بر سر کار نگذاشتم ) و همانا تو را عامل قرار دادم ، که صدای مظلومین را از من باز داری . همانا من مظلومیت آنان را رها نکنم گرچه کافر باشند و در روایت معتبر(14) سکونی از امام ششم علیه السلام از گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد بپرهیزید از دعای ( نفرین ) مظلوم . همانا بالای ابر می رود تا مورد نظر خدا قرار گیرد . و بگوید او را بالا بیاورید . تا مستجاب کنم . و بپرهیزید از دعای پدر ( نفرین پدر همانا از شمشیر تیزتر است ) و در روایت(15) معتبر سماعه نیز از امام ششم علیه السلام وارد شده ، پدرم می گفت : بپرهیزید از ظلم ، همانا دعای مظلوم ( نفرین او ) به آسمان بالا می رود ، و در روایت مسند حسن(16) بن جهم از ابی الحسن علیه السلام ( ظاهراً مراد امام هفتم علیه السلام ) باشد . دعای هیچ کس را کوچک نشمرید . همانا برای یهودی و نصرانی درباره شما مستجاب می شود ، و برای خودشان درباره خودشان مستجاب نگردد . و در روایت(17) ضعیف ابوهریره از پیغمبر صلی الله علیه و آله نیز به دعای مظلوم اشاره شده .

پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/6 و52/5 ، ابواب دعاء .
2. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/8 ابواب دعاء .
3. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/9 ابواب دعاء .
4. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/6 ابواب دعاء .
5. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/11 ابواب دعاء .
6. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/1 ابواب دعاء .
7. وسائل الشیعه : 4 7 باب 42/6 ابواب دعاء .
8. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/4 ابواب دعاء .
9. وسائل الشیعه : 4 7 باب 41/1/2/3/4/5/7/8/10/11/13 از ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 12/165 169 .
10. وسائل الشیعه : 4 7 باب 44/1 ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 12/171/172 .
11. وسائل الشیعه : 4 7 باب 44/2 ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 12/173 .
12. وسائل الشیعه : 4 7 باب 51/1 ابواب دعاء ؛ مرآه العقول : 12/171 .
13. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/3 ابواب دعاء .
14. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/1 از ابواب دعاء .
15. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/2 از ابواب دعاء .
16. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/4 از ابواب دعاء .
17. وسائل الشیعه : 4 7 باب 52/7 از ابواب دعاء .

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.
  • هیچ نظری یافت نشد

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت