اعتیاد به دیدن تصاویر مبتذل چگونه درمان می شود؟

پرسش:

 گرفتار و معتاد دیدن تصاویر مبتذل هستم و نمیدونم چطور ترک کنم. ممنون میشم راهکار نشونم بدید. و متاسفانه چهار یا پنج بار منجر به خود ارضایی شده است.

پاسخ:

با سلام و تشکر از حسن اعتماد شما

کسی كه به  عادت ناپسندی  مبتلا است، از دو را ه علمي و عملي مي تواند با اين عادت بد مبارزه كند.

راه علمي آن است كه انسان ضررهاي آن را بداند.انسان اگر نسبت به منفعت يا ضرر چيزي آگاه شد، بر انجام يا ترك آن تصميم مي گيرد. انسان زمانى به كارى اقدام مى‏كند كه "اختيار" داشته باشد وانجام آن را "اراده" كند، موجود بى اختيار، فاقد اراده است و انسان مختار تا زمانى، عملى را اراده نكرده، اقدام نمى‏كند.

اراده، ميل و شوق شديدى است كه انسان را به عكس العمل در برابر امور، وادار مى‏سازد. ميل و شوق هنگامى پديد مى‏آيد كه آدمى نسبت به فوايد يا زيان‏هاى چيزى " شناخت و آگاهى" لازم را داشته باشد..

هر گاه انسان عاقل از آثار و عواقب سعادت سوز و رسوا كننده گناهان و باطن زشتگناهان از جمله نگاه به تصاویرمبتذل، آگاه باشد، حاضر نمى‏شود لحظه‏اى در مورد آن فكر كند و قوه تخيل خود را به كار گيرد، چه رسد بخواهد اقدامى عملى انجام دهد، چنان كه اگر ميوه‏هاى شيرين و ثمرات دل‏پذير و شوق‏انگيز انجام واجبات و خوددارى نفس از ارتكاب گناهان را بداند، با اراده‏اى قوى به سوى آن شتاب خواهد داشت.

در قران مجيد و روايات صحنه‏هاى مختلفى از ميدان جهاد اكبر - كه جهاد باهواى نفس است و رابطه با پيامبران و ساير اولياى الهى ترسيم شده است - اساسا جهاد آگاهانه با دشمنان بيرونى و بشريت هنگامى ميسر است كه انسان بتواند در جهاد با دشمنان درونى و هواى نفس غالب و پيروز گردد..

در بربر صحنه هايى از لجن زارهاى گناه و پويندگان فاسد و مفسد آن و سرانجام زندگى و سرنوشت نكبت بار آنان جهت اطلاع و عبرت آموزى بشريت گزارش شده است. آگاهى از الگوها و اسوه‏هاى جهاد اكبر و انسانيت، و سعادت و رستگارى هايى كه نصيب آنان گشته، هم چنين اطلاع از كار كردهاى بزه كاران و مجرمان، و سرانجام شوم زندگى آلوده به گناهشان باعث عبرت آموزى و تقويت اراده، در حفظ و نگهدارى نفس از افتادن به ورطه لجن زار گناه مى‏گردد.

سرگذشت حضرت يوسف(ع) و داستان عشق شهوانى و آتشين همسر عزيز مصر يكى از مهم‏ترين آن‏ها است. در سوره يوسف مى‏خوانيم كه حضرت با آن كه در بهار جوانى قرار داشت و مانند هر جوان ديگرى تمايلات نفسانى و غرايز جنسى داشت، اما ايمان و عفت ورزى او و استمداد جويى از خدا، موجب گشت از ميدان مبارزه با هواى نفس روسفيد درآيد. چون عزم و اراه وايمان و عفاف را بروز داد. خداوند نعمت‏هاى مادى و معنوى و مقام پادشاهى مصر و نبوت را به او عنايت فرمود، مهم‏تر اين كه، عالى‏ترين مدال و مراتب كمالى انسانى را با جمله "انه من عبادنا المخلصين". به او اهدا نمود..

نکته‏اى مهم:

خداوند پس از بيان قصه حضرت يوسف(ع) يك قاعده كلى و سنت پيوسته را با جمله "و كذلك نجزى لمحسنين"،  به اطلاع بشر مى‏رساند، مبنى بر اين كه: هر كسى بخوهد چون يوسف عفيف و پاكدامن باشد و احسان و نيكى‏ها و نعمت‏هاى الهى را با احسان و شكر گذارى پاسخ دهد و كفران نكند، همانند يوسف در دنيا مورد لطف و عنايت ويژه خداوند قرار خواهد گرفت.(5) از آن سو، داستان ذلت بار زندگى زليخا - همسر پادشاه مصر - را مى‏خوانيم كه چگونه اسب لجام گسيخته شهوت و غرايز جنسى او را از اوج عزت ساقط نموده است.
البته مهم ترین راه برای کنترل غریزه جنسی ، ازدواج است. اسلام درعین حال که به عفت و پاکدامنی تاکید دارد ، بر سنت ازدواج نیز تاکید می کند .
پس در اولین فرصت ممکن یک جوان مسلمان باید به ازدواج رو آورده یا شرایط آن را فراهم نماید.
براى كنترل نگاه از گناه راهكارهايى وجود دارد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از

براى كنترل نگاه از گناه راهكارهايى وجود دارد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از:
1. از بین بردن زمینه و مقدمات گناه : مطمئنا تا زمانی که زمینه های گناه و مقدمات آن فراهم باشد ، دوری نمودن از آن سخت است و حتی گاهی ناممکن است ، به خصوص زمینه گناه جنسی که تحریکات جنسی به خصوص در مردان سریع اتفاق می افتد ؛ بنابراین بهترین راه پرهیز نمودن از مقدمات آن است. باید سعی نمایید که حد اقل استفاده از اینترنت و آن هم برای کارهای ضروری داشته باشید.
هم چنین سعی کنیدکه هنگام ورود به اینترنت ، کسانی در کنارتان باشند . کسانی که با وجچود آنها مطمئنا وارد سایتهای بد نخواهید شد.
گاهی ابتدا با انگیزه خوب وارد می شوید ، مثلا برای یافتن مطالب علمی یا خبری آما ناخود آگاه به سمت های دیگر کشیده می شوید. بنابراین مراقب باشید که راه فریب شیطان را از سرچشمه ببندید.

2- خداباورى: اعتقاد به خدا و يقين داشتن به اين كه انسان در محضر خدا است و خدا ناظر بر تمام احوال و درون آدمى است، به انسان كمك مى‏كند نگاه خود را كنترل نمايد. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: "فروبستن چشم از گناه ميسّر نيست مگر اين كه انسان عظمت و جلال پروردگار را در قلبش مشاهده كرده باشد".

از امام على(ع) سؤال شد: توانايى بر كنترل چشم چگونه حاصل مى‏شود؟ حضرت فرمود: "اين كه خود را تحت قلمرو سلطان آگاه از همه مسائل بدانى و تسليم او باشى".(1)

2- توجه به آثار فروبستن چشم: اگر انسان بداند كنترل نگاه چه آثار و بركاتى دارد، قطعاً بر ادامه آن تشويق خواهد شد. آثار و فوائدى كه بر چشم پوشى مترتب است، عبارتند از:

الف) راحتى دل: كسى كه چشمش را فرو بندد، دلش را آرام كرده است.

با نگاه انسان احساس آرامش نمى‏كند، زيرا احساسات و غرايز شهوانى تمام ناشدنى و سيرى‏ناپذير است و نفس اماره انسان را به بدى و زشتى هر چه بيشتر وادار مى‏كند.

امام على(ع) مى‏فرمايد: "كسى كه چشم فرو بندد، دلش را صفا داده است".(2)

ب) كشف حقايق: رسول اكرم(ص) مى‏فرمايد: "چشمتان را فرو بندد تا عجائبى را ببينيد".(3)

ج) شيرينى عبادت را حس كردن: پيامبر اسلام(ص) مى‏فرمايد: "مسلمانى چشم خود را از زن نامحرم فرو نمى‏بندد مگر آن كه خداوند شيرينى عبادتش را در دل او ايجاد مى‏كند".(4)

د) تزويج حور العين: امام صادق(ع) مى‏فرمايد: "كسى كه نگاهش به زن نامحرمى بيفتد، پس چشمش را به سوى آسمان افكند و يا نگاهش را فرو بندد، خداوند حورالعين را به ازدواج او در مى‏آورد".(5)

3- توجه به عواقب نگاه حرام: كسى كه بداند نگاه چه پيامدهاى ناگوارى دارد، قطعاً به ضرر خود اقدام نخواهد كرد و نگاهش را كنتزل خواهد كرد. رسول اكرم(ص) مى‏فرمايد: "كسى كه چشمش را از حرام پر كند، خداوند روز قيامت چشمش را از آتش پر خواهد كرد، مگر آن كه توبه كند و برگردد".(6)

در روايت ديگر مى‏فرمايد: "نگاه تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است".(7)

حضرت مسيح فرمود: "از نگاه به نامحرم بپرهيزيد كه بذر شهوت و رشد دهنده فسق است".(8)

4- طرد افكار شيطانى: براى كنترل نگاه، بايد انديشه را از نفوذ افكار شيطانى دور نگه داشت، زيرا گام نخست در انحراف، فكر كردن درباره آن است. امام على(ع) مى‏فرمايد: "كسى كه در اطراف گناه بسيار بينديشد، سرانجام به آن گناه كشيده خواهد شد".(9)

5- پرهيز از عوامل تحريك زا: تخيّلات تحريك كننده، رفت و آمد در جاهايى كه نامحرم است، گفت و گو با نامحرم، ديدن فيلم‏ها و عكس‏هاى مبتدل، زمينه را براى چشم چرانى فراهم مى‏كند.

6- دقت در دوست يابى: بررسى‏ها نشان مى‏دهد كه نوجوانان، اوّلين قدم‏هاى انحراف و تباهى را به كمك دوستان ناباب برداشته، سپس در سراشيبى سقوط قرار گرفته‏اند.(10) آلودگى و انحراف، به سرعت از طريق دوستان نا اهل به افراد پاك و سالم سرايت مى‏كند و چشم چرانى از اين قاعده مستثنا نيست.

امام على(ع) مى‏فرمايد: "از معاشرت با مردم فاسد بپرهيز كه طبيعت تو، ناخودآگاه ناپاكى را از طبع آن‏ها سرقت مى‏كند".(11)

7- ازدواج: يكى از راه‏هاى مؤثر در كنترل نگاه، ارضاى صحيح غريزه جنسى از طريق ازدواج است. رسول خدا(ص) مى‏فرمايد: "اى گروه جوانان! هر يك از شما كه قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام كند، زيرا اين بهترين وسيله است كه چشم را از نگاه‏هاى آلوده و عورت را از بى عفّتى محافظت مى‏كند".(12)

8- تقويت اراده: نگاه به تصاویر مبتذل اگر به صورت عادت در آمده باشد، همچون خصايص طبيعى و ذاتى، دامنه دار و پر نفوذ مى‏گردد و به منزله طبيعت دوم در مى‏آيد. در اين حال رهايى از اين عادت ناپسند، نياز به تصميم و عزمى راسخ دارد. آن چه در شروع كار مهمّ است، خواستن و انگيزه داشتن است. براى مبارزه با آن بايد دو كار انجام گيرد:

الف) به خواسته نفس پاسخ مثبت داده نشود، برای یک هفته خود را از اینترنت محروم کنید.

ب) عادت پسنديده‏اى جايگزين گردد و خود را به كارهاى پسنديده مانند مطالعه كتاب و ورزش مشغول سازد.

خود ارضایی شما رابطه مستقیم با دیدن شما دارد با ترک نگاه که سبب تحریک شما است می توانید این گناه بزرگ را نیز ترک کنید.

 

1. بحارالأنوار، ج 101، ص 41.

2. ميزان الحكمة، ج 4، ص 3289.

3. بحارالأنوار، ج 101.

4. ميزان الحكمة، همان، ص 3292.

5. همان.

6. بحارالأنوار، ج 73، ص 334.

7. همان، ج 101، ص 38.

8. همان، ص 42.

9. غررالحكم، ج 5، ص 321.

10. محمد على سادات، راهنماى پدران و مادران، ج 1، ص 99.

11. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 272.

12. مكارم الاخلاق، ص 100.

نظرات (4)

This comment was minimized by the moderator on the site

السلام علیک یا اباصالح المهدی عج
صبح که از خواب پا میشی ،ظهر و عصر و شب موقع خواب ،سلام بده به وجود نازنین اقا صاحب الزمان عج ،بیمه ات میکنه ،انشالله مولا هممونو بیمه میکنن ،التماس دعا
یا علی مدد

This comment was minimized by the moderator on the site

باید بلا نسبت مثل ... بچسبی به کارگری ...اینا مال نون بیکاریه

This comment was minimized by the moderator on the site

من یکی ازطلبه های قم هستم مدرسه معصومیه ازسایت شماواقعالذت میبرم خداروشاکرم که شماطلبه گرانقدراینگونه مشغول خدمت رسانی هستیدخداوندمویدتان بداردوازجام معرفت وخرمن انواراهل بیت شماروسیراب سازدازصمیم قلب دعاگوی شماهستم

This comment was minimized by the moderator on the site

با سلام و ادب
ممنون که به سایت حقیر سر زدید. و تشکر از لطف و نظر دوستانه شما
مدرسه معصومیه مرسه خوب و انقلابی هست.
ان شالله شاهد موفقیت های شما و دوستان باشم. دعا کنید این خدمت ناچیز رو خدا از ما قبول کنه.
موفق باشید و در پناه خدا

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

دانــــــلود های مفیـــــــــــــــــــد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

بیشترین دانلود ها

جدیدترین مطالب سایت