می خواهم خوب باشم ولی دوست دخترم نمی گذارد!!

پرسش:

به دلیل که من مدتی است به شهر آمده ام دوست دختر دارم و هر چه می خواهم از این کارها نکنم ولی دوست دخترم نمی گذارد هم از درسها می افتم و هم از نماز و عبادت با خدا دلیل را بگوئید ؟

پاسخ:

با سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز

بزرگوار اگر چه شما اين سوال را طوري مطرح مي كنيد كه اراده ترك رابطه با دوست دختر را نداريد ، اما مطمئنا اراده شما در ادامه دادن ارتباط كاملا دخالت دارد ، همان گونه كه در ابتدا نيز به اراده خود به سمت دوست دختر رفتيد ؛ پس اين كه مي گوييد ، دوست دختر نمي گذارد ، به نظر ما بهانه اي است براي اين موضوع كه مي خواهيد به نوعي خود را توجيه نماييد. در واقع نفس تان در مقابل شما كه خواستار ترك ارتباط هستيد ،