مایع چسبناکی که از مرد بدون جماع خارج می‌شود، به غسل و تطهیر نیاز دارد؟

پرسش:

مایع چسبناکی که از مرد بدون جماع خارج می‌شود، به غسل و تطهیر نیاز دارد؟

پاسخ:

انسان به دو صورت جنب می‌شود: جماع و خروج منی. هنگامی که مایعی از انسان خارج شود و شرایط منی در آن باشد، جنب شده و نیاز به غسل و تطهیر دارد.
ویژگی‌های خروج منی سه تا است.
1ـ با شهوت زیاد خارج شدن، 2ـ خارج شدن با فشار، 3ـ سست شدن بدن بعد از خروج منی.

چنانچه یکی از این سه شرط در مردان وجود نداشته باشد، حکم منی را نداشته و پاک می‌باشد.

گاهی انسان کمی دچار شهوت شده و آبی از او خارج می‌شود که شرایط دیگر را ندارد، که آن آب پاک می‌باشد و به غسل و تطهیر نیاز ندارد. رطوبت‌هایی که از انسان خارج می‌شود غیر از بول و منی بر چند قسم است:

اوّل: آبی که گاه بعد از بول بیرون می‌آید و کمی سفید و چسبنده است و به آن «ودی» می‌گویند.

دوم: آبی که هنگام شوخی و بازی با همسر و مانند آن بیرون می‌آید و به آن «مذی» می‌گویند.

سوم آبی که گاه بعد از منی بیرون می‌آید و به آن «وذی» گویند.

همة این آب‌ها در صورتی که مجرای بول آلوده به بول و منی نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند. چنانچه انسان بعد از بول استبرا کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از این آب‌ها پاک می‌باشد.(1)

هم‌چنین اگر انسان شک کند که آب خارج شده، منی است، حکم منی را ندارد و پاک می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1ـ توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 70، مسئله 73.

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.
  • هیچ نظری یافت نشد

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت